Általános szerződési feltételek

Preambulum

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Pozsonyi Pagony Kft. valamennyi, a www.pagony.hu honlapon elérhető és megvásárolható árucikkének megvásárlására érvényesek.

A Webáruházban kötött szerződés interneten megkötött, de alá nem írt, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül.

A Webáruház használatához szükséges technikai és jogi tájékoztatást, amelyeket ezen általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Pozsonyi Pagony Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A Webáruház-üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató):

Neve: Pozsonyi Pagony Kft.
Székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-699467
E-mail-címe: ugyfelszolgalat@pagony.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 678 6421
Szolgáltató postai címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A
Szolgáltató adataira vonatkozó további tájékoztatást az Impresszum menüpont alatt talál.

2. A szolgáltatás igénybevétele, a Webáruház használata:

a) A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.pagony.hu weboldalon (jelen ÁSZF-ben: mint Weboldal) található elektronikus áruházon (Webáruház) keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek között ezen ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve a magyar.

b) A megrendelések leadására a Webáruházban kizárólag elektronikus úton van lehetőség, interneten keresztül, a www.pagony.hu webcímen. A telefonon, telefaxon, e-mailen, postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, annak alapján szerződés a felek között nem jön létre.

c) A Webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során meg kell adni a Szolgáltató által kért adatokat, valamint egy létező e-mail-címet és egy a vásárló által szabadon meghatározott jelszót. A megrendelés teljesítéséhez, illetve a kézbesítéshez pontos adatok megadása szükséges. A Szolgáltató nem felelős a vásárló által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó semmilyen kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult vagy nem teljesült ügylet ismételt megkötéséért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért. A regisztrációt követően a vásárló azonnal be tud jelentkezni a Weboldal megrendelési felületére az előzőleg megadott e-mail-címmel és jelszóval. Megrendelést kizárólag bejelentkezést követően tud a vásárló leadni. A vásárlónak a regisztrációkor is és az egyes megrendelések véglegesítésekor is módja van hírlevélre való feliratkozásra, aminek révén a Szolgáltató speciális ajánlatokkal, promóciókkal, akciókkal keresheti meg a vásárlót hírlevél e-mail-címre történő megküldésével. A regisztrációt követően a megadott e-mail-címre visszaigazolás érkezik, megrendelést azonban kizárólag a www.pagony.hu Webáruházon keresztül küldhet el a vásárló.

A vásárló a saját regisztrációjánál megadott adatait az “Adataim” menüpont alatt bejelentkezést követően bármikor megtekintheti, módosíthatja, valamint az egyes megrendelések leadásakor is lehetősége van arra, hogy a regisztráció során megadott adatoktól eltérő adatokkal adjon le rendelést a Szolgáltató felé.

d) A Webáruházban kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat, vagy veheti igénybe a szolgáltatásokat, figyelemmel arra, hogy a webáruházban olyan kiadványok is elérhetőek, amelyeket jogszabálynál fogva 18. életévüket be nem töltött személyek számára elérhetővé tenni nem lehet.

3. A vásárlás menete:

A Webáruház termékei több szempont szerint kategorizálva kerülnek elhelyezésre a Webáruházban a könnyebb átláthatóság érdekében. A termék nevére vagy képére kattintva megjelenik annak részletes leírása. A termékeknél feltüntetett képek illusztráció jellegűek, kizárólag a vásárló tájékoztatásának céljából kerültek elhelyezésre a Weboldalon. A megvásárolt termék külleme eltérhet a vásárlás során megjelenő képtől, a termék jellemzőit minden esetben a termék leírása tartalmazza.

a) A vásárláshoz a vásárlónak mindenekelőtt be kell jelentkeznie a Weboldalra a regisztráció során megadott adataival. Amennyiben még nem regisztrált, a regisztrációra kattintva ezt megteheti.

b) Válassza ki a kínálatból a kívánt terméket, termékeket, majd kattintson a “kosárhoz ad” gombra. Ezt minden terméknél tegye meg, amit meg kíván vásárolni.

c) A Kosár gombra (jobb felső sarok) kattintva megjelennek azok az árucikkek, amiket megvásárlási szándékkal kiválasztott.

d) Amennyiben a kosár tartalmával egyetért, azt meg kívánja vásárolni, úgy a “megrendelés” gombra kattintva léphet tovább.

e) A vásárlónak minden esetben ellenőriznie szükséges a kosár tartalmát az egyes megvásárolni kívánt termékek darabszámával együtt.

f) Amennyiben az adott, már kosárban lévő termékből több vagy kevesebb példányt kíván rendelni a vásárló, úgy azt a kosárban a példányszám növelésével vagy csökkentésével megteheti.

g) A “megrendelés” gombra kattintás esetén, amennyiben még nincs bejelentkezve, a rendszer felkínálja a bejelentkezési lehetőséget, ha pedig még nem regisztrált a vásárló, akkor a regisztráció is elvégezhető.

h) Az ezt követően megjelenő felületen adja meg a szállítási címet (alapértelmezettként a regisztráció során megadott szállítási címet látja).

i) Amennyiben a vásárló számlát igényel, kérjük, azt jelölje meg, és adja meg a számlázási címet is.

j) Következő lépésként a vásárlónak ki kell választania a fizetés módját. Részleteket a fizetési módok résznél talál.

k) Ha rendelkezik kedvezménykuponnal, azt a vásárló itt tudja érvényesíteni.

l) A rendelés jóváhagyása: itt láthatja a megrendelt termékeket és a pontos végösszeget, a vásárló által megadott szállítási és számlázási címet, valamint valamennyi adatot, amit a rendelés során megadott. A megrendeléshez itt megjegyzést is fűzhet, ide írhatja, ha pl. a szállítási hely speciális megközelítést igényel, ha a házba való bejutáshoz pl. kaputelefon használata szükséges. A rendelés véglegesítése a fizetési kötelezettséggel járó „megrendelés” gombra kattintással történik, amely gomb aktiválásához a vásárlónak tudomásul kell vennie, hogy a gombra kattintással tett nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A sikeres rendelést a honlap jelzi a vásárlónak, de a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint erről automatikusan generált e-mail-üzenetben is visszaigazolást kap a vásárló.

4. A szerződés létrejötte

A szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

Amennyiben a vásárló az online megrendelési folyamatot a Szolgáltató által a megrendelési folyamatban kért adatok megadásával véglegesítette, és a megrendelést jóváhagyta, azaz a fizetési kötelezettséggel járó „megrendelés” gombra kattintott, valamint kipipálta a megrendelés jóváhagyásához szükséges azon jelölőnégyzeteket, amelyek a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó szándék kifejezését jelölik, és amelyek azt a nyilatkozatát tartalmazzák, hogy tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után, akkor a vásárló megrendelést ad le, amely vételi ajánlatnak minősül. A vásárló által elküldött megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató automatikusan generált e-mail-üzenetben igazolja vissza a vásárlónak a megrendelés, azaz a vételi ajánlat tartalmát. Ezen e-mail kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató automatikusan, e-mail formájában megerősítse a vásárló felé, hogy a Szolgáltató megkapta a vásárló által elküldött megrendelést, azaz vételi ajánlatot, és az milyen tartalommal érkezett be a Szolgáltatóhoz. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékek megnevezését és darabszámát, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a fenti határidőben nem érkezik meg a vásárló által megadott e-mail-címre, úgy a vásárló a határidő lejártával mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A Szolgáltató a vásárló vételi ajánlatát külön elfogadó e-mail megküldése útján fogadja el. A szerződés a vételi ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre a felek között, és nem a megrendelés visszaigazolásáról szóló automatikusan generált e-mail megküldésével. A Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadásától számított 72 órán belül visszautasítani a vételi ajánlatot. E körben a Szolgáltatót indoklási kötelezettség nem terheli, és a visszautasítási jog gyakorlásának nem korlátja, hogy ezt megelőzően a vásárló megkapta a megrendelés részleteit tartalmazó automatikusan generált e-mail-üzenetet.

Minden önállóan leadott megrendelés önálló áruszállításra vonatkozó szerződés megkötését jelenti. A szolgáltató nem köteles az azonos vásárló által leadott megrendeléseket összekapcsolni, így a vásárlónak figyelemmel kell lennie arra, hogy minden leadott megrendelés külön fizetési és költségviselési kötelezettséget keletkeztet a vásárló oldalán mind a termékek árát, mind pedig a szállítási költséget és az egyéb, a Weboldalon közzétett költségeket illetően.

Amennyiben az automatikusan generált visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát észlel a vásárló, azt az e-mail kézhezvételét követő 1 munkanapon belül köteles a Szolgáltatónak jelezni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

5.

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre a Weboldalon. A Szolgáltató mindent megtesz azért is, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül a vásárlónak kézbesítse, valamint azért, hogy a Weboldalon megjelenő készletinformációk mindig aktuálisak legyenek. A nyilvánvalóan téves, bármilyen rendszerhibából vagy dolgozói mulasztásból fakadó nulla vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve ha azt promóció keretében biztosítja a Szolgáltató, vagy ajándékterméknek minősül, ezt a tényt azonban a Szolgáltató minden esetben feltünteti az ilyen vételárral megjelölt termékek mellett. Amennyiben ilyen információ nem jelenik meg, úgy azt kell feltételezni, hogy a Weboldalon megjelenő információ téves, és joghatás kiváltására alkalmatlan tartalommal bír. Amennyiben a megrendeléssel érintett termék nem áll már rendelkezésre, és azt a Szolgáltató beszerezni sem tudja, úgy arról a tényről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatást küld a vásárlónak, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a további vásárlói oldalon felmerülő költségek nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak.

6. Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (azaz a termék átvételétől) számított 14 napon belül. Ön elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó kifejezett és egyértelmű nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállással kapcsolatos szabályokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Az elállási/felmondási határidő 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az impresszumban megjelölt bármely címre.

Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget, és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállási/felmondási határidő

Ha a Felhasználó webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett- a teljes áru és a kedvezményes áru vagy ingyenes termékre vonatkozó–termékekre együtt érvényesíthető.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ön internetes oldalunkon is [www.pagony.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozatmintát, vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- lezárt csomagolásúhang-,illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. e-hangoskönyv, e-könyv) tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

A termék visszaküldésének módja

Ha az elállásban szereplő termék helyett más terméket szeretne, akkor bármelyik üzletünkbe elviheti, és ott az adott üzlet készletéből választhat bármilyen más, a visszahozott termékkel azonos áfakulcsba tartozó terméket. Amennyiben a cserélt termék ára magasabb a visszahozott termék áránál, az üzlet pénztárában tudja kifizetni a különbözetet. Az üzletekben pénzt visszaadni nem áll módunkban.

Ha az elállásban szereplő termék vételárát szeretné visszakapni, akkor a terméket a webáruház raktárába (2220 Vecsés Üllői út 807./ I - épület - Booklog raktár; Airport City Logistic), a saját költségén tudja postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni.

7. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. Rendelet rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy -- végső esetben -- a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. Rendelet szerint: (11. § (1)) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A fenti szabály alá nem tartozó esetben a Ptk 6:158.§ alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének tehát a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a számla, vagy annak másolata felmutatásával/megküldésével Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a vásárló (ha fogyasztónak minősül) a gyártóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön, mint fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).

Amennyiben Ön az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikket vásárol, a jótállási határidő

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint érvényesítheti.

Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Szolgáltató a fogyasztót (Felhasználót) tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó (Felhasználót) előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó (Felhasználót) általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Termékár és szállítási feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendőek. A termékek vételára a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, vagy ehhez hasonló a szokásos piaci ártól nagymértékben eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, vagy ajánlatnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. A Szolgáltató kijelenti, hogy ilyen promóciót nem szervez, ilyen mértékű árkedvezményt biztosítani nem kíván, erre szerződéses szándéka nem terjed ki. Amennyiben a Szolgáltató ajándékot biztosít, vagy nagymértékű árkedvezménnyel járó promóciót szervez, azt külön jelöli, annak hiányában ajándékozási, vagy kedvezmény adási szándék nem vezeti.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik.

A szállítási határidőről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Szolgáltató. Amennyiben az ott megadott szállítási határidő nem tartható be, a Szolgáltató elektronikus üzenetben tájékoztatja a vásárlót a tényről és a várható szállítási határidőről.

A megrendelt termékek átvételére a következő módokon van lehetőség:

a) Futárszolgálat útján történő kézbesítés (MPL, GLS)

b) Személyes átvétel a Pagony üzleteiben

c) Átvétel csomagponton (Pick Pack Pont, GLS átvevőpont, MPL csomagpont)

A Szolgáltató az egyes termékek várható szállítási idejét a termék mellett feltünteti. Az 1-3 napos szállítási határidőt azon termékekre tudja vállalni a Szolgáltató, amelyeket saját készletén tart. A várható szállítási határidő tájékoztató jellegű, amennyiben azt a Szolgáltató nem tudja betartani, úgy arról tájékoztatja a vásárlót.

A szállítási költségek a megrendelt termékek méretétől, súlyától és értékétől függnek. A vásárlás során mindezek figyelembevételével állapítja meg a Szolgáltató a vásárlóra nézve lehető legkedvezőbb szállítási költséget. A szállítási költségek az egyes szállítási módozatok alapján a következőképpen alakulnak:


a) Futárszolgálat igénybevétele

Futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a Szolgáltató szerződéses partnerével, a GLS futárszolgálattal fuvarozza házhoz a vásárló által megjelölt címre a vásárló által megrendelt termékeket.

A futárszolgálat hétköznap munkaidőben (8-17 óra között) szállítja ki a megrendelt termékeket. Amennyiben a futárszolgálat lehetővé teszi a velük való kapcsolattartást, úgy arról a vásárlót a Szolgáltató értesíti.

Házhozszállítással történő rendelés esetén átvételkor a termékeknek a futártól való átvételével, illetőleg az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a vásárló elismeri, hogy az átvett csomag külsőleg sértetlen. Amennyiben a csomagolásban vagy a termékeken sérülést tapasztalna a vásárló, úgy az átvétel során a sérülésről a futárszolgálatot haladéktalanul értesítenie kell a helyszínen, és jegyzőkönyv felvételét kell kérni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a sérülés jellegét, a sérült termék megnevezését, fajtáját, illetőleg az észlelés körülményeit. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a szolgáltató díjmentesen biztosítja.

b) Személyes átvétel

A vásárló a megrendelését átveheti az ország bármely Pagony üzletében. A vásárló az átvétel helyszínéül kiválasztott üzletet a vásárlási, megrendelési folyamat során köteles megadni, a Szolgáltató a megrendelt terméket kizárólag egy alkalommal, a megjelölt üzletbe szállítja ki. Személyes átvétel esetén a terméket az üzletben is lehetősége van a vásárlónak bankkártyával kifizetni.

Személyes átvétel esetén a termék megérkezéséről és az átvétel lehetőségéről a Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a vásárlót. Ezen levél tájékoztatást ad arról, hogy a kiválasztott üzletben milyen nyitvatartási időben van lehetősége a termék átvételére.

A személyes átvételre megrendelt, de át nem vett termékeket az üzlet legfeljebb 10 napig őrzi és tartja a vásárló rendelkezésére, ezt követően a terméket visszaküldi a Szolgáltató központi raktárába, amelyet követően személyes átvételre már nincs újabb lehetőség.

c) Pick Pack Pontokra és GLS átvevőpontokra
történő szállítás

A Pick Pack Pontok Magyarország közel 130 városában megtalálható Relay hírlapüzletek, Inmedio hírlapüzletek, valamint ÖMV és AVANTI töltőállomások. Pick Pack Pont igénybevételével történő kézbesítéssel a vásárlónak lehetősége van az ország több mint 400 Pick Pack Pont üzletében személyesen átvenni a Weboldalon leadott megrendelést. A GLS átvevőpontokon országszerte több, mint 1300 helyszínen, személyesen vehetők át a Webboltban megrendelt csomagok.

A vásárló a becsomagolt rendelést a kiválasztott Pick Pack Pont vagy GLS átvevőhelyen a csomag megérkezéséről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül veheti át igazodva az adott csomagpont nyitvatartási idejéhez. A vásárlónak a megrendelési folyamat során van lehetősége a legördülő menüből kiválasztani, hogy mely, hozzá legközelebb eső vagy számára egyéb okból kedvező Pick Pack Pontra vagy GLS átvevőhelyre történő szállítást kéri. Nincs lehetőség a Pick Pack Pont vagy GLS átvevőhelyre kért megrendelés leadását követő módosítására.

Részszállítás

A Szolgáltató tájékoztatja a vásárlót, aki azt kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben egyszerre több szállítási határidejű terméket vásárol a Weboldalon, a szállítási határidő minden esetben a magasabb szállítási határidő figyelembevételével történik a teljes megrendelésre.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a megrendelt áru a Pozsonyi Pagony Kft. tulajdonát képezi, a tulajdonjog a vételár kifizetésével száll át a vásárlóra. Ha a termékek a vételár teljes kifizetését megelőzően kerülnek bármely okból a vásárló birtokába, a vásárló felelősséggel tartozik a termékek tekintetében bekövetkezett valamennyi kár vonatkozásában.

Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális termékek)

E-könyvek: A Webáruházban e-könyvek ellenérték fejében történő letöltésére is lehetőséget biztosít a Szolgáltató (e-könyv vásárlás). A megvásárolni kívánt e-könyvet a vásárló az egyéb termékeknél ismertetett módon a Webshop virtuális kosarába helyezi, és a vásárlási folyamatot a fent ismertetett vásárlási folyamat szerint végrehajtja a Vásárló. E-könyv vásárlása esetén az e-könyv vételárát csak bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni a vásárló, így, ha más, nem e-könyv terméket is tartalmaz a kosár, úgy a bankkártyás fizetés lehetősége áll csak a Vásárló rendelkezésére. Sikeres fizetést követően a vásárló – eltérően a fenti, nem e-könyvekkel kapcsolatban leírt folyamattól – a terméket nem fizikai formában, hanem elektronikus hozzáférés biztosításával szerzi meg, és ennek megfelelően a vásárló kap egy visszaigazoló e-mailt, amiben talál egy hozzáférést biztosító internetes hivatkozást, linket, ahonnan lehetősége van letölteni az e-könyvet, amelyet kizárólag ePub file formátumban tud letölteni. Ehhez a linkhez a vásárló bármikor hozzáfér, a webshopba való bejelentkezést követően, a saját felhasználói profiljában.

Az e-könyv letöltésével a Vásárló kifejezetten beleegyezik abba és tudomásul veszi, hogy a file letöltése a teljesítés megkezdését jelenti, amelynek értelmében, a vásárló a vásárlástól számított 14 napon belüli letöltés esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt elállási/felmondási jogát. Az e-könyvek kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetőek. Az e-könyvek a felhasználási jog időtartama alatt, de minimum a vásárlástól számított 12 hónapig érhetőek el és tölthetőek le a felhasználói fiókból, kivételt képez ez alól, ha bírósági döntés, vagy más jogi ok miatt kell megszüntetni, felfüggeszteni, vagy korlátozni a forgalmazást, hozzáférést.

A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az e-könyv is szerzői jogi védelem alatt áll, és köteles a szerzői jogi szabályokat az e-könyv vonatkozásban is tiszteletben tartani. A másolásvédelem és az illegális felhasználás megakadályozása érdekében a Szolgáltató a megvásárolt e-könyvet a vásárló személyére utaló (az e-könyv adatállományába bekerül egy vízjel, ami tartalmazza vásárló nevét) másolásvédelemmel látja el, amelyet a Vásárló a vásárlással kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. A dokumentum másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval van ellátva. Az úgynevezett „soft” másolásvédelmi eljárás során a felhasználó bizonyos adatait és a vásárlás azonosítóit helyezzük el az e-könyv fájlokban látható (közvetlenül a borító utáni oldalon, az impresszum előtt) és láthatatlan, titkosított módon. A titkosítás során egy egyedi kódrendszer segítségével a szövegben számtalan helyre helyezzük el a vonatkozott adatok egy részét, mely általunk bármikor visszakereshető, az olvasást nem zavarja, és nem lehet eltávolítani. Az e-könyv fájlok használata ezentúl semmilyen technikai korlátozásba nem ütközik.

10. Felelősség

A Pozsonyi Pagony Kft. nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan működési hiba esetén lépnek fel, amely meggátolja a vásárlót abban, hogy csatlakozzon a www.pagony.hu weboldalra, ott megrendelést adjon le. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a vásárlónál keletkezett károkért.

A Weboldal mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

11. Szerzői jogok

A www.pagony.hu webáruház teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a cég írásos hozzájárulása nélkül.

12. Fizetés és kedvezmények

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásából adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése: amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: ugyfelszolgalat@pagony.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail-címen) írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail-címen) értesíti a Vásárlót az észlelt különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

a) Fizetés a helyszínen

A Pagony-üzletekben való személyes átvétel esetén nincs lehetőség utánvétes fizetésre. A megrendelt termékek kifizetése a rendelés leadása után bankkártyával vagy átutalással történik.

Házhoz szállítás esetén: megrendelését az átvételkor készpénzben és bankkártyával tudja kifizetni a futárnak, az utánvét költségei a vásárlót terhelik.

Pick Pack Pontos üzletben vagy GLS csomagpponton történő átvétel esetén: megrendelését az átvételkor fizetheti készpénzzel vagy bankkártyával. GLS automatáknál bankkártyás fizetésre van lehetőség.

b) Online bankkártyás fizetés

A vásárlónak lehetősége van a termékek ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával a megrendeléskor kifizetni. A rendelési folyamat lezárultát követően az online bankkártyás fizetés érdekében a Szolgáltató átirányítja a vásárlót a K&H weboldalára, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyával a termékek ellenértékét. Az online banki fizetés sikeres lebonyolítása érdekében a szolgáltató bank weboldalán található űrlapot kell helyesen kitölteni. A bank tájékoztatást ad a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről. Amennyiben online fizetéssel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.

Az elfogadható bankkártyatípusok: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.

d) Banki átutalás

A vásárlónak lehetősége van bankján keresztül, átutalással fizetni. Számlaszám: Pozsonyi Pagony Kft., K&H Bank 10402166-50526666-67551020

13. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették a www.pagony.hu weboldalon, és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírleveleket küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációs folyamat során vagy bármikor a fiók beállításaiban ezt kifejezetten kéri, vagy ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helyesek-e. A hírlevél kiküldéséhez való vásárlói hozzájárulást a vásárló bármikor visszavonhatja, ezt követően a Szolgáltató nem jogosult a továbbiakban számára elektronikus hírlevelet, illetőleg egyéb reklámleveleket küldeni. A visszavonást követően a Szolgáltató a vásárló ezzel kapcsolatos adatait törli a nyilvántartásából.

A Weboldalon található, nem a Szolgáltatótól származó kommentek, kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a közízlést, a jó hírnevét, bármely üzleti érdekét vagy bármilyen jogszabályt sértő véleményt eltávolítson a Weboldalról.

Sütihasználati beállítások